Občané, kteří padli při osvobozování Ostravy (podle abecedy)

 

Alois Adam

Narodil se 15. 4. 1898 v Poličné (okr. Valašské Meziříčí). Byl zraněn při osvobozovacích bojích v Přívoze a 2. května 1945 svému zranění podlehl.

 

František Ambrus

Narodil se 16. 8. 1899 v Újezdu (okr. Holešov), bydlel v Přívoze a byl zaměstnán jako podúředník u železnice. Během okupace byl členem odbojové skupiny Zora. Padl 30. dubna 1945 v Přívoze při osvobozování města.

 

Josef Bártek

Bydlel v Kunčicích. Padl 1. května 1945 v Kunčicích při osvobozovacích bojích ve věku 19 let.

 

Oldřich Borovec

Pocházel z Vratimova. Padl 1. května 1945 v Hrabové při osvobozovacích bojích.

 

Josef Brabec

Narodil se 30. 11. 1889 v Praze, bydlel v Moravské Ostravě, kde také jako dělník-koksař pracoval na koksovně Karolina. Zahynul 30. dubna 1945 při pokusu o záchranu železničního mostu přes Ostravici v areálu Žofinské huti v Moravské Ostravě (Žofinská ul.).

 

Josef Brabenec

Narodil se 11. 11. 1899 v Praze, za války byl zapojen do Slezského odboje. Během osvobozovacích bojů byl 30. dubna 1945 v Ostravě zastřelen německou hlídkou.

 

Oldřich Dindělovský

Narodil se 15. 8. 1927 v Moravské Ostravě, zaměstnáním byl elektrotechnik. Byl zastřelen v průběhu osvobozovacích bojů v Michálkovicích 1. května 1945.

 

Josef Dokládal

Narodil se 8. 11. 1873 ve Vinarech (okr. Přerov), pracoval v Ostravě jako báňský úředník. Zemřel na následky těžkého střelného zranění při osvobozovacích bojích ve Staré Bělé 1. května 1945.

 

Jiří Fišer

Narodil se 9. 3. 1926 v Michálkovicích. V této obci také padl 1. května 1945 při pronásledování Němců.

 

Ervín Flössel

Narodil se 10. 1. 1905 v Moravské Ostravě, bydlel v Hrabové. Zaměstnáním byl původně obuvník, pak kancelista. Zemřel v závodní nemocnici ve Vítkovicích 12. května 1945 na následky těžkého zranění, utrpěného při osvobozovacích bojích.

 

Josef Friedrich

Narodil se 3. 3. 1923, povoláním byl zámečník. Padl 30. dubna 1945 v Přívoze během osvobozovacích bojů.

 

Miroslav Gajdošek

Narodil se 17. 10. 1926 v Hrabové, kde také bydlel. Zaměstnáním byl dělník. Za okupace byl příslušníkem partyzánské skupiny Záře. Padl 1. května 1945 v Hrabové u mostu přes Ostravici při osvobozovacích bojích.

 

Jiří Grabovský

Narodil se 16. 11. 1926 ve Slezské Ostravě v rodině obchodníka. Studoval na obchodní akademii v Moravské Ostravě. Spolu s bratrancem V. Klockem byl zastřelen 1. května 1945 při pokusu vypátrat a odhalit úkryt německých ostřelovačů na Salmě ve Slezské Ostravě.

 

Ladislav Gurský

Narodil se 25. 4. 1911 v  Michálkovicích. Padl 1. května 1945 v  Michálkovicích při osvobozovacích bojích.

 

Jiří Hajduk

Narodil se 24. 7. 1923 ve Vítkovicích, bydlel v Hulvákách. Pracoval jako zřízenec rozhlasu. Při osvobozovacích bojích 30. dubna byl postřelen a na následky zranění zemřel v městské nemocnici v Moravské Ostravě 1. května 1945.

 

František Haut

Narodil se 9. 10. 1885 v Rakovníku, dle dochovaných zpráv měl být živnostníkem. Byl zastřelen při osvobozovacích bojích v Mariánských Horách 1. května 1945.

 

Rudolf Hebda

Narodil se 8. 4. 1911 v Kunčicích, kde také bydlel. Pracoval jako hutník. Padl 1. května 1945 v  Kunčicích u přejezdu železniční dráhy k Vratimovu při osvobozovacích bojích.

 

Jaroslav Holaň

Narodil se 13. 2. 1915 v Ostravě, pracoval jako horník. Padl 1. května 1945 ve Slezské Ostravě při osvobozovacích bojích.

 

Josef Chromík

Narodil se 12. 3. 1903 v Michálkovicích. Padl 1. května 1945 v Michálkovicích při osvobozovacích bojích.

 

Emil Jendřiščík

Narodil se 12. 3. 1922 v Novém Bohumíně. Pracoval jako dělník. Byl zastřelen 30. dubna 1945 v Mariánských Horách.

 

Vladislav Kabát

Narodil se 11. 5. 1910 ve Slezské Ostravě, bydlel v Radvanicích. 2. 5. 1945 zahynul jako aktivní účastník osvobozovacích bojů.

 

Václav Klocek

Narodil se v roce 1929, byl bratrancem J. Grabovského. Oba byli zastřeleni 1. května 1945, když se rozhodli vypátrat a odhalit úkryt německých ostřelovačů na Salmě ve Slezské Ostravě.

 

Emil Knapek

Narodil se 6. 3. 1907 v Sedlnicích u Nového Jičína, bydlel v Moravské Ostravě. Byl zapojen do Slezského odboje. Padl 30. dubna 1945 v Moravské Ostravě při osvobozovacích bojích.

 

Karel Kocur

Narodil se 19. 10. 1903 v Mariánských Horách, bydlel v Nové Vsi. Pracoval jako dělník. Byl zastřelen 1. května 1945 v Nové Vsi u vodárny.

 

Rudolf Kokotek

Narodil se 2. 4. 1898 v Nové Vsi, bydlel v Zábřehu. Byl zaměstnán jako slévač Vítkovických železáren. Padl 30. dubna 1945 v Zábřehu při osvobozovacích bojích.

 

František Kopáč

Narodil se 5. 2. 1911, bydlel v Přívoze a pracoval jako horník. Padl 30. dubna 1945 v Přívoze při osvobozovacích bojích.

 

Miroslav Kotlář

Narodil se 3. 8. 1924 v Zábřehu, kde také bydlel. Byl učněm. Padl při osvobozování Zábřehu.

 

Zdeněk Krejčí

Narodil se 10. 10. 1903 v Orlové, bydlel v Moravské Ostravě. Pracoval jako báňský úředník. Byl členem odbojové skupiny Obrana národa a Slezského odboje. Byl vyznamenán Čsl. válečným křížem a medailí hrdiny in memoriam. Padl 30. dubna 1945 v boji s německými vojáky při záchraně mostů a osvobozování koksovny a elektrárny Karolina a Žofínské huti v Moravské Ostravě.

 

Jan Krpec

Narodil se 22. 3. 1899 ve Vítkovicích, kde také bydlel. Padl 30. dubna 1945 ve Vítkovicích při osvobozovacích bojích.

 

Zdeněk Kubala

Narodil se 3. 3. 1930 ve Výškovicích v dělnické rodině. Padl 27. dubna 1945 ve Výškovicích při osvobozovacích bojích.

 

Josef Kuklínek

Narodil se 17. 3. 1887 ve Šlapanicích u Brna. Pracoval jako strojník. Padl 1. května 1945 v Hrušově při osvobozovacích bojích.

 

Viktor Liboska

Narodil se 23. 2. 1911 ve Slezské Ostravě. Pracoval jako zámečník ve Vítkovických železárnách. Byl členem Komunistické strany Československa. Byl vyznamenán Pamětním odznakem odboje in memoriam. V čele osvobozovacích vojsk bojoval v Přívoze a Moravské Ostravě, kde na ul. Sokolské u Husova sboru (u křižovatky s ulicí Myslbekovou) ve večerních hodinách 30. dubna 1945 padl.

 

Adolf Lištvan

Byl zastřelen 1. května 1945 v Heřmanicích při pronásledování ustupujících Němců.

 

Oldřich Malář

Narodil se 30. 9. 1926 v Nové Vsi, kde také bydlel. Při osvobozovacích bojích v obci byl těžce zraněn a svému zranění podlehl v nemocnici v Rychvaldu.

 

Oskar Motyka

Narodil se 1. 12. 1922 v Mariánských Horách, kde také bydlel. Pracoval jako dělník. Padl 30. dubna 1945 v boji s německými vojáky při záchraně mostů a osvobozování koksovny a elektrárny Karolina a Žofínské huti v Moravské Ostravě.

 

Zdeněk Němec

Narodil se 28. 2. 1925 v Michálkovicích. Byl členem národně socialistické strany. Padl 1. května 1945 v Michálkovicích při osvobozovacích bojích.

 

Jaromír Obluk

Pocházel z Kunčic. Padl 1. května 1945 v Kunčicích u přejezdu železniční dráhy k Vratimovu při osvobozovacích bojích ve věku 20 let.

 

František Piatkovský

Narodil se 6. 1. 1878 v Rosicích u Brna. Byl členem Komunistické strany Československa. Padl 1. května 1945 v Heřmanicích při osvobozovacích bojích.

 

Miroslav Poštulka

Narodil se 27. 12. 1914 v Heřmanicích, kde také bydlel. Pracoval jako horník, jeho matka byla školnicí na obecné škole chlapecké, sám byl členem odboru kopané místní jednoty Sokol. Při pronásledování ustupujících Němců v Heřmanicích 1. května 1945 byl smrtelně zraněn granátem a svému zranění 4. června podlehl.

 

Josef Prachař

Byl zastřelen 1. května 1945 v Heřmanicích při pronásledování ustupujících Němců.

 

Lubomír Prešer

Narodil se 6. 10. 1924 v Kylešovicích (m. č. Opavy), bydlel v Hrabůvce. Jako zaměstnání se uvádí student. Byl příslušníkem 1. partyzánského oddílu Jana Žižky. Zemřel 4. května 1945 v městské nemocnici na následky zranění, které utrpěl při osvobozovacích bojích.

 

Emil Pták

Narodil se 23. 5. 1901 v Michálkovicích, kde také bydlel. Pracoval jako horník. Padl v Michálkovicích při osvobozovacích bojích.

 

Ferdinand Puchalský

Narodil se 26. 7. 1905 v Hilden u Düsseldorfu, bydlel v Přívoze, pracoval jako železniční zřízenec (průvodčí). Padl při osvobozování Moravské Ostravy na hlavním nádraží 30. dubna 1945.

 

Jaroslav Ryba

Narodil se 7. 7. 1925 v Táboře. Jako zaměstnání se uvádí hornický učeň. Byl zastřelen, zemřel v městské nemocnici 1. května 1945.

 

Gustav Schneider

Pocházel z Kunčic. Padl 1. května 1945 v Kunčicích u přejezdu železniční dráhy k Vratimovu při osvobozovacích bojích ve věku 32 let.

 

Miroslav Starko

Narodil se 1. 2. 1927 v Kunčicích. Pracoval jako slévač. Padl 1. května 1945 v Bartovicích při osvobozovacích bojích.

 

Oldřich Stojek

Narodil se 30. 3. 1922 v Kunčicích, bydlel v Mariánských Horách. Jako zaměstnání se uvádí student. Padl u dusíkáren v Mariánských Horách.

 

František Strašák

Narodil se 12. 11. 1898 v Dolních Kounicích. Zaměstnán byl jako inspektor finanční stráže. Byl zastřelen v Michálkovicích 1. května 1945.

 

Milan Studník

Narodil se 2. 4. 1927 v Kunčicích v rodině horníka, kde také bydlel. Padl 1. května 1945 při vyčišťování lesa Důlňák mezi Bartovicemi a Vratimovem.

 

Oldřich Suchan

Narodil se 20. 8. 1919 v Mariánských Horách, kde také bydlel. Pracoval jako dělník. Padl 30. dubna 1945 v Zábřehu při osvobozovacích bojích.

 

Eman Sumík

Narodil se 25. 12. 1896 v Bartovicích, bydlel v Zábřehu. Padl v Ostravě při osvobozovacích bojích.

 

Rudolf Sýkora

Narodil se v roce 1927 v Polance nad Odrou, bydlel ve Výškovicích. Padl 29. dubna 1945 při osvobozovacích bojích ve Výškovicích.

 

Miloš Sýkora

Narodil se 15. 11. 1920 v Heřmanicích. Jeho otec, zámečník na šachtě Terezie ve Slezské Ostravě zemřel, když byly M. Sýkorovi tři roky. Vyučil se zámečníkem u přívozské firmy Maret a Pache, kde také nastoupil do zaměstnání. V roce 1942 byl odsouzen za přípravu velezrady a podrývání říše k třem letům káznice. Krátce po propuštění byl odeslán na zákopové práce, odtud uprchl a skrýval se. Padl 30. dubna 1945 při osvobozovacích bojích u Říšského (dnes Sýkorova) mostu na slezskoostravské straně.

 

Karel Šantrůček

Narodil se 24. 1. 1891 v Lukavici u Chrudimi, bydlel v Přívoze, pracoval jako strojvůdce. Padl 30. dubna 1945 v Přívoze při osvobozovacích bojích.

 

Eduard Ševčík

Narodil se 22. 10. 1922 v Michálkovicích. Padl 1. května 1945 v Michálkovicích při osvobozovacích bojích.

 

Miloslav Šimoniak

Narodil se 16. 2. 1915 v Nové Vsi, bydlel v Hulvákách. Zaměstnán byl jako dělník. Padl 1. května 1945 v Hulvákách při osvobozovacích bojích.

 

Gustav Šponar

Narodil se 12. 8. 1895 v Ústí nad Orlicí, bydlel v Moravské Ostravě. Zaměstnán byl jako četnický strážmistr. Byl zastřelen v Moravské Ostravě u městského hřbitova 30. dubna 1945.

 

Rudolf Tekiela

Narodil se 20. 11. 1899 v Michálkovicích, kde také bydlel. Pracoval jako horník. Padl 1. května 1945 v Michálkovicích při osvobozovacích bojích.

 

Jaroslav Trčka

Narodil se 13. 12. 1920 ve Frýdlantu nad Ostravicí., bydlel v Moravské Ostravě. Zaměstnán byl jako laborant. Padl 1. května 1945 v Kunčicích u přejezdu železniční dráhy k Vratimovu při osvobozovacích bojích.

 

Pavel Ullmann

Narodil se 1. 4. 1898 ve Vídni, bydlel v Heřmanicích. Pracoval jako horník. Byl zastřelen v Mariánských Horách 30. dubna 1945.

 

Rudolf Valigora

Narodil se 23. 3. 1909, bydlel v Kunčičkách. Byl členem Komunistické strany Československa. Od 20. 2. 1940 byl 32 měsíců vězněn. Padl 30. dubna 1945 v Kunčičkách při osvobozovacích bojích.

 

František Vaverka

Narodil se 2. 4. 1906. Pracoval jako železniční dělník. Padl 28. dubna 1945 v Ostravě při osvobozovacích bojích.

 

Jaroslav Vavruška

Narodil se 14. 2. 1924 v Hrabové, kde také bydlel. Jako zaměstnání se uvádí učeň zámečník. Byl členem odbojové skupiny Záře. Padl při osvobozování Hrabové u mostu přes Ostravici 1. 5. 1945, když ukazoval cestu postupujícím rudoarmějcům.

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde