Ve věku 92 let zemřel 29. října 2016 po dlouhé nemoci plukovník Bedřich Opočenský, veterán druhé světové války. Posledního rozloučení s plu­kovníkem ve výslužbě Bedřichem Opočenským v Chotiněvsi u Litoměřic se 4. listopadu 2016 zúčastnil pri­mátor Tomáš Macura, který pronesl jmé­nem svým a statutárního města Ostravy smuteční pro­jev.

Bedřich Opočenský, rodák z Českého Boratína na Volyni, byl od roku 1944 vojákem 1. československého armádního sboru v SSSR. Jako tankista prošel bitvami na Dukle v rámci Karpatské operace, u Jasla a Ostravsko-opavskou operací.

V bojích o Ostravu dokázal s osád­kou svého tanku obsadit a držet pří­stup ke strategickému Říšskému (dnes Sýkorovu) mostu, kde kryl po­stup prvního tanku č. 051 ve směru na Slezskou Ostravu. Se svou jed­notkou došel až do Prahy, kde byl lehce zraněn. Po válce se usadil na Litoměřicku. V dubnu 2015 byl jmenován čestným občanem města Ostravy. Ještě letos na jaře se osobně účastnil oslav 71. výročí osvobození našeho města u Památníku Rudé ar­mády v Komenského sadech a dalších akcí v městě a Moravskoslezském kraji.

„S velkým zármutkem jsem při­jal zprávu o skonu pana plukovníka Opočenského. Jen pár dnů předtím, než měl být 11. listopadu při příleži­tosti Dne veteránů povýšen na brigád­ního generála,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.

„V posledních týdnech jsem pana plukovníka Opočenského opakovaně navštívil v nemocnici a znovu si uvě­domil, jak velký je to člověk. Žádný čí­tankový odosobněný hrdina, ale skvělý chlap s neuvěřitelným rozhledem, vi­tální a aktivní do konce života. Ještě i v nemocnici cvičil pravidelně u ote­vřeného okna, aby zůstal fit. Miloval nade vše svou rodinu, a přestože bydlel až v malé vesnici u Litoměřic, tak také Ostravu, kam se rád a často vracel. Lidé jako on jsou vzorem pro nás všechny. Jsem moc rád, že jsem jej mohl pova­žovat za svého přítele,“ dodal Tomáš Macura.

Památku plukovníka Bedřicha Opočenského město Ostrava uctilo vyvěšením smutečního praporu na bal­konu průčelí Nové radnice. Ve foyer v přízemí bylo zřízeno pietní místo, u něhož se lidé zastavovali a vzdá­vali hold válečnému hrdinovi. Úctu legendárnímu tankistovi projevovali Ostravané spontánně zapálenými svíč­kami na mostě Miloše Sýkory, u pa­mátníku s tankem 051 na Zámostí ve Slezské Ostravě i na sociálních sítích.

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde