Všem těm, kteří byli v době okupace vysazeni nad okupovaným územím Československé republiky, aby zde bojovali za svou vlast a za svobodu, a především patronovi pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava (KVV) podplukovníku Josefu Otiskovi, vzdali 20. ledna 2016 hold účastníci vzpomínkového aktu na hřbitově v Brně-Líšni.

„Osobnost podplukovníka Josefa Otiska, vyjádřená odhodlaností a statečností, je pro vás vzorem“, řekl ředitel KVV Ostrava plukovník Jaroslav Hrabec, který připomněl hrdinské činy velitele výsadku Wolfram a současného patrona ostravských záložáků.

Pietní akt spojený s položením květin doprovázela Vojenská hudba Olomouc.

„Doba, kdy armáda lidem připadala zbytečná, je pryč, bezpečnostní situace se mění,“ zmínil ve svém vystoupení kaplan Univerzity obrany Brno, kapitán Jan Pacner, který poté zahájil modlitbu.

 

Pietního aktu se zúčastnila rodina podplukovníka Josefa Otiska, představitelé státní správy a samosprávy, Armády České republiky, Československé obce legionářské a bývalí příslušníci výsadkových a speciálních jednotek Armády České republiky.

Josef Otisk se narodil 30. ledna 1911 v Líšni u Brna, zemřel 10. ledna 1986 v Brně. V prosinci 1939 odešel přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii a Turecko do Francie, kde byl zařazen k československému pěšímu pluku. Po pádu Francie byl evakuován do Anglie, kde absolvoval mj. parašutistický kurz. Nad severní Moravou seskočil 14. září 1944 jako velitel šestičlenného výsadku s krycím názvem Wolfram; s nímž prováděl až do příchodu sovětské armády sabotáže a útoky proti ustupujícím německým jednotkám. Josef Otisk je nositelem řady československých vyznamenání a řádu britského impéria. Dne 16. října 1990 byl in memoriam povýšen na podplukovníka pěchoty. 

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde