Překvapení a štěstí. Asi tak by se daly popsat první reakce legendárních tankistů plukovníka Bedřicha Opočenského a plukovníka Karla Šeráka, když ve středu 29. dubna při slavnostním Koncertu svobody v Národním divadle moravskoslezském přebírali čestné občanství města Ostravy.

Jako zvláštní projev úcty a uznání za mimořádné hrdinství a zásluhy při účasti v bojích II. světové války a při osvobození města Ostravy jim je ve stejný den udělilo zastupitelstvo města Ostravy. Mimořádné ocenění převzali z rukou primátora Ostravy Tomáše Macury.

„Já si velice považuji tuto chvíli, kdy vedle již čestného občana Ostravy, legendárního ostravského tankisty generálmajora Mikuláše Končického mohu dnes ocenit titulem česného občana Ostravy další dva velitelé československých tanků, kteří se podíleli na osvobození města Ostravy a kteří patří k našim žijícím legendám,“ hovořil ze scény primátor Macura.

„Přijímáme toto ocenění nejenom za sebe, ale za všechny ty, kteří se zasloužili o úspěch ostravsko-opavské operace a osvobození vašeho města. Za všechny naše druhy ve zbrani, za ty, kteří přežili, i ty, kteří v bojích proti nacistickým okupantům položili svůj život,“ děkovali dojatí váleční veteráni.

Plukovník Bedřich Opočenský

 Bedřich Opočenský

Plukovník ve výslužbě Bedřich Opočenský se narodil 24. 5. 1924, byl velitelem tanku T-34, se kterým bojoval v karpatsko-dukelské operaci, jaselské operaci a ostravsko-opavské operaci. V ostravských bojích dokázal s osádkou svého tanku obsadit a držet přístup ke strategickému Říšskému mostu (dnešnímu Mostu Miloše Sýkory). Zde kryl postup prvního tanku č. 051 v palebném postavení bojové sestavy při pokusu o průnik přes most a následně i ústup posádky po zásahu tanku z německé strany. V květnu 1945 byl v Praze lehce zraněn, pak sloužil v čs. armádě na severní Moravě. Po odchodu do civilu pracoval v Sedlci u Litoměřic na svém statku se zámečnickou dílnou, po znárodnění v JZD a pak až do důchodu v textilním podniku jako dílenský mistr. V současné době žije plukovník ve výslužbě Bedřich Opočenský v Litoměřicích.

Plukovník Karel Šerák

 Karel Šerák

Plukovník ve výslužbě Karel Šerák se narodil 20. 7. 1923, bojoval jako velitel tanku T-34.  V říjnu 1944 byl u polské vesnice Zyndranowa jeho stroj zničen. Karel Šerák přežil jako jediný z celé osádky. Zúčastnil se bojů v karpatsko-dukelské operaci a jaselské operaci. V průběhu ostravsko–opavské operace byl v dubnu 1945 jeho tank zasažen u obce Albertovec a shořel. Jako velitel tanku č. 603 se podílel na vyčištění Ostravy od německých okupačních vojsk. Po osvobození města vyrazil s čs. jednotkou směrem na Olomouc a pak do Prahy. V roce 1946 byl Karel Šerák demobilizován a přestěhoval se do Chotiněvsi na Litoměřicku, kde začal hospodařit. Po kolektivizaci zemědělství pracoval v družstvu jako zootechnik, v Chotiněvsi žije plukovník ve výslužbě Karel Šerák dodnes.

Tento web využívá k optimalizaci služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v prohlížení stránek s použitím cookies souhlasíte. Více informací zde