Příjezd tankistů Rudé armády do Michálkovic 30. 4. 1945 (AMO).
Příjezd tankistů Rudé armády do Michálkovic 30. 4. 1945 (AMO).

Dne 1. května vstoupili do Heřmanic první sovětští vojáci. Německé dělostřelectvo jejich pozice ostřelovalo z Michálkovic, pěchota se však rychle stahovala. Tentýž den byly nepřátelské jednotky vytlačeny a obec a byla osvobozena. Padl zde 1 sovětský voják, zahynulo 8 občanů (z toho 4 v boji).

Rudá armáda postupovala dále na Michálkovice, ale její pohyb byl zpomalen zničením mostu přes báňskou dráhu na Josefské. 2. května v brzkých ranních hodinách se v obci objevily hlavní síly Rudé armády a po rychlém ústupu německých vojáků obec obsadily. Padli zde 4 rudoarmějci a 9 občanů (všichni v boji). První sovětské jednotky vstoupily do Radvanic 1. května v ranních hodinách, avšak narazily na odpor ve Staré kolonii, Trnkovci, u radvanického pivovaru a především v osadě Lipina. Lipinský kopec byl cílem dělostřelby, „na škole praskala krytina, sesouvala se severní stěna budovy, tříštilo se sklo, bortily se ploty, vyvracely stromy, vzduchem svištěly granáty a při dopadu způsobovaly spoušť“. V ranních hodinách 2. května se za pomoci místních občanů podařilo sovětským jednotkám obsadit střed obce a během dopoledne byly Radvanice osvobozeny. Padlo přitom 7 rudoarmějců, zahynulo 17 občanů (jeden v boji). K Bartovicím pronikla Rudá armáda již 1. května ve večerních hodinách, zmocnila se mostu a dvou lávek přes Lučinu a během noci postupovala do centra obce. 2. května se německé vojsko opevnilo ve středu obce u školy a u dvora a bránilo se až do odpoledních hodin, kdy bylo pěchotou a tanky za podpory dělostřelectva vytlačeno k Šenovu a Vratimovu. Obec byla osvobozena, a jak uvádí obecní kronika: „Vlající prapory, symbol státní svrchovanosti, zastřely stopy války na budovách i v myslích obyvatel.“ Svůj život zde položil jeden rudoarmějec, zahynulo 6 občanů (z toho 2 v boji).